Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków w czasach, kiedy zanieczyszczenie środowiska, w szczególności wód powierzchniowych, przybiera na sile, a koszty związane z utylizacją ścieków i dostarczaniem czystej wody są coraz wyższe, chętniej sięgamy po rozwiązania alternatywne. Tańsze w eksploatacji, bardziej efektywne, a przede wszystkim – bezpieczne dla środowiska. Doskonale w takie założenia wpisują się hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków, które przynoszą korzyści nie tylko człowiekowi, ale również przyczyniają się do odnawiania zasobów wód gruntowych i tworzenia cennych biotopów.

Projektujemy i budujemy ekologiczne oczyszczalnie ścieków, które spełniają wszystkie normy wymagane przez UE. Ofertę szczególnie kierujemy do miast i gmin oraz inwestorów planujących budowę nowoczesnych, ekologicznych oczyszczalni ścieków lub modernizację i przebudowę oczyszczalni już istniejących. Usługi świadczymy kompleksowo: od projektu do realizacji, zapewniając także późniejszy nadzór nad właściwym działaniem ekooczyszczalni.

Ekologiczne, czyli jakie?

W ekooczyszczalniach zwanych hydrobotanicznymi, hydrofitowymi lub korzeniowymi, zanieczyszczenia usuwane są w sposób zbliżony do naturalnego – przy pomocy roślin i bakterii nitryfikacyjnych.  Oczyszczanie ścieków odbywa się wieloetapowo, bazując na tlenowym i beztlenowym rozkładzie zanieczyszczeń, za które odpowiedzialne są mikroorganizmy, zasiedlające system naturalnych filtrów: roślinnych, glebowo-korzeniowych, mineralno-trzcinowych. W taki sposób odzyskana woda może być wykorzystywana w celach gospodarczych, do nawadniania ogrodu, może zasilać zbiorniki wodne lub – ze względu na swoje parametry – zostać bezpośrednio odprowadzona do gleby.

middle

To się opłaca

Ekologiczne oczyszczalnie ścieków są tańsze w eksploatacji i budowie w porównaniu do oczyszczalni tradycyjnych. Charakteryzują się też wyższą skutecznością oczyszczania, która odpowiednio wynosi, biorąc pod uwagę najważniejsze wskaźniki: maksymalnie 95% dla fosforu ogólnego, nieco ponad 90% dla azotu ogólnego oraz około 97%-98% BZT5. Tego typu oczyszczalnie ścieków nie wymagają też ciągłego nadzoru i stałego dopływu energii. Są bardziej niezawodne i mniej wrażliwe na zmianę składu ścieków oraz różnice ilościowe. Z tego powodu doskonale sprawdzają się w małych miejscowościach, we wsiach i na osiedlach o zabudowie mocno rozproszonej.

Nasza propozycja

Naszą ofertę szczególnie kierujemy do miast i gmin, a także inwestorów planujących budowę nowoczesnych, ekologicznych oczyszczalni ścieków lub modernizację i przebudowę oczyszczalni już istniejących. Jesteśmy w stanie przygotować również indywidualny projekt oczyszczalni hydrobotanicznej dostosowany do potrzeb konkretnego zakładu produkcyjnego, osiedla, szkoły czy ośrodków wypoczynkowych. Usługi świadczymy kompleksowo: od projektu do realizacji, zapewniając także późniejszy nadzór nad właściwym działaniem ekooczyszczalni.

middle

Oczyszczalnie ścieków – warto wiedzieć, że:

świadczymy usługi doradcze – wybór odpowiedniej koncepcji oczyszczalni hydrobotanicznej ma duże znaczenie w kontekście późniejszego zastosowania oczyszczonej wody;
budowane przez nas ekologiczne oczyszczalnie ścieków spełniają wszystkie normy wymagane przez Unię Europejską;
opracowujemy projekty techniczne oraz koncepcje i studia wykonalności, dotyczące ekologicznych oczyszczalni ścieków.

Zapraszamy do kontaktu, podczas którego chętnie zapoznamy się z Państwa oczekiwaniami i potrzebami.