Mała retencja wody

 

Mała retencja wody to pojęcie, które nabiera coraz większego znaczenia w kontekście terenów mocno zurbanizowanych. Działania prowadzone w ramach małej retencji wód stanowią bowiem antidotum na wiele problemów, z którymi borykają się współczesne miasta. Występowanie powodzi miejskich,  coraz wyższe koszty eksploatacji kanalizacji i jej niższa przepustowość, zanieczyszczenia wód powierzchniowych czy zaburzenie naturalnego cyklu obiegu wody to jedynie część niepokojących zjawisk, przybierających na sile. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest dosyć prozaiczna, w przeciwieństwie do strat, które ponoszą nie tylko miasta, ale również środowisko.

Jaka jest droga wody deszczowej w miastach?

Woda opadowa w miastach, nie mając gdzie się zatrzymać, szybko spływa po wybetonowanych powierzchniach  do studzienek,  zabierając ze sobą różnego rodzaju zanieczyszczenia. W kolejnym kroku brudna woda zasila różnego rodzaju cieki, rzeki i w końcu – morze. Szybko się pojawia (szczególnie podczas silnych opadów) i szybko znika, a w przypadku niewydolności studzienek zalewa ulice i chodniki.  Chodzi więc o to, aby wydłużyć czas obiegu wody opadowej na terenie miast, a przy okazji pożytecznie ją wykorzystać.

Kompleksowo realizujemy projekty dotyczące małej retencji wody w miastach

Projektujemy i wykonujemy różnego rodzaju zbiorniki wodne, w tym osiedlowe zbiorniki retencyjne oraz całe systemy retencyjno-filtrujące, które nie tylko magazynują nadmiar wody opadowej, ale również uzdatniają ją, umożliwiając dalsze wykorzystanie. Nasza oferta w zakresie małej retencji wody obejmuje m.in.:

 

 • wykonywanie instalacji odpowiedzialnych za odprowadzanie wód opadowych z dachów budynków – niecki infiltracyjne i studnie chłonne;
 • tworzenie zielonych dachów na budynkach osiedlowych;
 • budowę zbiorników, w których woda jest wstępnie oczyszczana w sposób naturalny, a następnie oddawana do gruntu (zbiorniki inflitracyjno-sedymentacyjne);
 • tworzenie mokradeł, obszarów bioretencji, itp., czyli terenów biologicznie czynnych, dostosowanych do przechwytywania spływu wód opadowych;
 • budowę oczyszczalni hydrofitowych;
 • projekt i realizację osiedlowych stawów mokrych i stawów suchych, zasilanych wodą tylko w okresie deszczów;
 • budowę zbiorników retencyjnych z wodą filtrowaną za pomocą naturalnych stref mineralno-roślinnych;
 • projekt i realizację niecek i zbiorników chłonnych oraz rowów melioracyjnych.

Dlaczego warto inwestować w rozwiązania z zakresu małej retencji wody?

 • Odciążenie kanalizacji miejskiej – mniej ścieków, niższe koszty eksploatacji kanalizacji oraz mniejsze straty energii;
 • Zwiększenie bezpieczeństwa – zapobieganie powodziom, zanieczyszczeniom wód i wysuszaniu terenu, tzw. stepowieniu środowiska;
 • Ograniczenie strat wody – wykorzystanie przefiltrowanej wody opadowej do nawadniania trawników lub ogrodów czy zasilania wyschniętych zbiorników wodnych;
 • Tworzenie ekosystemów wodnych – zbiorniki retencyjne jako siedlisko fauny i flory wodnej;
 • Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej – zbiorniki retencyjne w postaci ozdobnych oczek lub stawów wodnych na osiedlach, skwerach, w parkach, itp., które mogą dodatkowo pełnić funkcję rekreacyjną.

Zbiorniki retencyjne – warto wiedzieć, że:

doradzamy w wyborze najbardziej opłacalnych rozwiązań, dostosowanych do oczekiwań inwestora i możliwości terenu;
dysponujemy dużym doświadczeniem i nowoczesnym sprzętem, co pozwala nam na realizować nawet najbardziej wymagające inwestycje;
zapewniamy odpowiednio dobrane filtry, mieszanki minerałów i naturalne preparaty pielęgnacyjne, dzięki którym zbiorniki retencyjne będą zawsze czyste.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące oferty budowy obiektów małej retencji wody. Zapraszamy do kontaktu.