Tylko teraz – 50% zniżki na Projekt zbiornika

Specjalizujemy się w projektach hydrotechnicznych różnego typu zbiorników wodnych, uwzględniając specyficzne warunki terenu oraz oczekiwania inwestorów. Wykonujemy opracowania eksperckie, analizy środowiskowe, operaty hydrologiczne, operaty wodnoprawne i ekspertyzy hydrotechniczne. Przy projektowaniu zbiorników wodnych, pełniących funkcję rekreacyjną, szczególną wagę przykładamy do charakteru krajobrazu. Dzięki temu nasze stawy harmonijnie wkomponowane w otaczającą je przestrzeń charakteryzują się nie tylko wyjątkowym pięknem, ale często do złudzenia mogą przypominać zbiorniki wodne stworzone przez naturę.

Warto wiedzieć

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i stosujemy innowacyjne rozwiązania, które pozwalają nam na realizację projektów nawet w najtrudniejszych warunkach, na terenach podmokłych i bagnistych. Możemy również wykonać projekt remontu czy rewitalizacji istniejącego już zbiornika wodnego, a także przystosować go do pełnienia nowej funkcji (np. staw ozdobny jako staw kąpielowy).

Projektujemy również m.in.:

zbiorniki retencyjne i techniczne służące do gromadzenia wód opadowych;
zbiorniki przeciwpożarowe, które mogą gromadzić wodę opadową z kanalizacji deszczowej i częściowo przejmować wodę z systemu drenów na danym terenie;
zbiorniki przeciwpowodziowe przyjmujące znaczącą objętość fali powodziowej i umożliwiające ciągły, bezpieczny odpływ wody;
stawy rybne, które możemy dodatkowo wyposażyć w filtry mechaniczne i biologiczne: roślinne, glebowo-korzeniowe oraz mineralno-trzcinowe;
stawy kąpielowe – baseny ekologiczne, pełniące jednocześnie rolę ozdobną i rekreacyjną.

 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące projektów zbiorników wodnych. Zapraszamy do kontaktu.