Przywracanie stanu naturalnego zbiornikom wodnym

 

Degradacja i przekształcanie środowisk wodnych niesie za sobą daleko idące negatywne skutki, nie tylko dla środowiska naturalnego. Upośledzone ekosystemy wodne nie są w stanie właściwie działać. Dochodzi do ich niewydolności, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić m.in. do całkowitego zaniku naturalnych zbiorników wodnych, a wraz z nimi – często unikalnej fauny i flory. Z drugiej strony utrata przyrodniczych funkcji ekosystemów wodnych nie jest obojętna dla gospodarki. Straty gospodarcze ponoszone w wyniku konieczności skomplikowanego uzdatniania zanieczyszczonych wód czy likwidowania skutków powodzi są olbrzymie. W takiej sytuacji powstaje konieczność renaturyzacji zbiorników wodnych – przeprowadzenia działań, które mają na celu przywrócenie zdegradowanym ekosystemom wodnym ich pierwotnych funkcji. Dla dobra środowiska naturalnego i rozwoju gospodarki.

Zakres naszych usług

Zajmujemy się renaturyzacją różnego rodzaju naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych, m.in.: jezior, stawów, oczek wodnych, starorzeczy czy mokradeł, powstrzymując proces degradacji i przywracając je do stanu jak najbardziej zbliżonego do naturalnego. Jesteśmy również w stanie odtworzyć będące w zaniku zbiorniki wodne tam, gdzie jest to możliwe oraz zasiedlić je fauną i florą, tym samym często wspierając realizację założeń zasady zrównoważonego rozwoju miast i wsi w kontekście ochrony środowiska. Realizujemy także inwestycje zmierzające do stworzenia nowych zbiorników wodnych w miejscach dawnych akwenów .

Renaturyzacja zbiorników wodnych – warto wiedzieć, że:

wykonujemy analizy potrzeb, możliwości oraz ograniczeń przeprowadzenia renaturyzacji danego zbiornika wodnego;
planowanie i realizację renaturyzacji przeprowadzamy, uwzględniając specyfikę konkretnego zbiornika wodnego;
działamy w oparciu o innowacyjne rozwiązania, które pozwalają nam sprawnie i skutecznie realizować przedsięwzięcia związane z renaturyzacją zbiorników wodnych;
przeprowadzamy również procesy przywracania środowisku stanu naturalnego, możliwie bliskiego stanowi pierwotnemu sprzed wprowadzenia w nim zmian.

Zapraszamy do kontaktu, podczas którego chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące oferty renaturyzacji zbiorników wodnych.