BioChalix

 

BioChalix to naturalny i całkowicie bezpieczny mineralny adsorbent związków fosforu.  Stosowany jest przede wszystkim w celu sorpcji fosforanów do poziomu niższego niż 0,030 mg na litr wody. W związku z tym BioChalix  jest szeroko wykorzystywany w filtrach bagiennych, filtrach do oczek wodnych, strefach regeneracyjnych w stawach kąpielowych, oczyszczalniach hydrobotanicznych i w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Bardzo wydajny, o wyjątkowo dużej powierzchni aktywnej –  dzięki swojej porowatości sięgającej 34 % stanowi doskonałe podłoże dla bakterii rozkładających zanieczyszczenia organiczne.

BioChalix:

  1. Długofalowe i efektywne wiązanie fosforanów;
  2. Naturalny i czysto mineralny adsorbent fosforanów o frakcji 2-8 mm;
  3. Do stosowania w każdym rodzaju zbiornika wodnego;
  4. Doskonałe medium filtracyjne do oczek wodnych i stawów kąpielowych;
  5. Idealne podłoże dla bakterii nitryfikacyjnych, porowatość mieszanki dochodząca do 34%;
  6. Sorpcja fosforu dochodząca do 188 g na 1 kg mieszanki;
  7. Pakowany w wygodne do ułożenia worki w wiadrze 25 L lub luzem w big bagi po 1 m3;
  8. 1 m3 mieszanki minerałów waży 870 kg

BioChalix – badanie sorpcji fosforu

Warto wiedzieć

BioChalix zdecydowanie ogranicza rozwój jednokomórkowych zielenic i glonów nitkowatych. Adsorpcja fosforu ze zbiornika wodnego i przekazanie go roślinom odbywa się przy całkowitym pominięciu glonów.

W skład BioChalixu wchodzą naturalne minerały oraz wybrane partie skał wapiennych najwyższej jakości, których porowatość, właściwości sorpcyjne i jonowymienne zostały zwiększone w procesie specjalnej obróbki technologicznej.

Fosfor to decydujący składnik dla rozwoju glonów nitkowatych: 0,1 mg fosforu = 0,306 mg jonów fosforanowych. Wartość graniczna, powyżej której następuje szybki rozwój glonów wynosi 0,035 mg/l fosforanów.

BioChalix w sposób ciągły i długofalowy redukuje zawartość fosforanów w wodzie poniżej decydującego dla rozwoju glonów poziomu 0,030 mg/l.

Produkt jest całkowicie bezpieczny dla flory i fauny w zbiornikach wodnych. Biochalix posiada atest PZH

Zamów