BioChalix

 

BioChalix to naturalny i bezpieczny mineralny adsorbent związków fosforu. Stosowany w celu sorpcji fosforu do poziomu niższego niż 0,01 mg na litr wody. Dedykowany do filtrów bagiennych, filtrów do oczek wodnych i stref regeneracyjnych w stawach kąpielowych, oczyszczalniach hydrobotanicznych i w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Bardzo wydajny, o wyjątkowo dużej powierzchni aktywnej. Dzięki swojej porowatości sięgającej 34% stanowi doskonałe podłoże dla bakterii rozkładających zanieczyszczenia organiczne.

BioChalix:

  1. Długofalowe i efektywne wiązanie fosforanów;
  2. Naturalny i czysto mineralny adsorbent fosforanów o frakcji 2-8 mm;
  3. Do stosowania w każdym rodzaju zbiornika wodnego;
  4. Doskonałe medium filtracyjne do oczek wodnych i stawów kąpielowych;
  5. Idealne podłoże dla bakterii nitryfikacyjnych, porowatość mieszanki dochodząca do 34%;
  6. Sorpcja fosforu dochodząca do 188 g na 1 kg mieszanki;
  7. Pakowany do wiadra 25 L z 2 woreczkami lub luzem w big bagi po 1 m3;
  8. 1 m3 substratu waży ok. 870 kg

Sposób użycia: sprawdzić parametry wody, wsypać do woreczków i dobrze zamknąć. Wypłukać pod bieżącą wodą i woreczki umieścić w systemie filtracyjnym lub w miejscu przepływu wody. Alternatywne użycie: rozsypać w strefie regeneracyjnej bezpośrednio na rury drenarskie. Opakowanie 25 litrów powinno być stosowane do max. 25 m3 wody. W większych zbiornikach 1 m3 stosujemy do 250 m3 wody. 1 kg mieszanki pochłania w stawie kąpielowym w idealnych warunkach do 188 gram fosforu. BioChalix w większej ilości podnosi pH wody, przed jego użyciem należy sprawdzić czy pH nie przekracza 8,4. Może lekko barwić wodę i powodować powstawanie osadów utrzymujących się przez kilka dni.

 

BioChalix – badanie sorpcji fosforu

Warto wiedzieć

BioChalix zdecydowanie ogranicza rozwój jednokomórkowych zielenic i glonów nitkowatych. Adsorpcja fosforu ze zbiornika wodnego i przekazanie go roślinom odbywa się przy całkowitym pominięciu glonów.

W skład BioChalixu wchodzą naturalne minerały oraz wybrane partie skał wapiennych najwyższej jakości, których porowatość, właściwości sorpcyjne i jonowymienne zostały zwiększone w procesie specjalnej obróbki technologicznej.

Fosfor to decydujący składnik dla rozwoju glonów nitkowatych: 0,1 mg fosforu = 0,306 mg jonów fosforanowych. Wartość graniczna, powyżej której następuje szybki rozwój glonów wynosi 0,035 mg/l fosforanów.

BioChalix w sposób ciągły i długofalowy redukuje zawartość fosforu w wodzie poniżej decydującego dla rozwoju glonów poziomu 0,01 mg/l.

Produkt przy właściwym stosowaniu jest całkowicie bezpieczny dla flory i fauny w zbiornikach wodnych. BioChalix posiada atest PZH.

Zamów