BioPorif

 

BioPorif to mieszanina naturalnych minerałów, m.in. wyselekcjonowanych porowatych skał wapiennych, skał krzemionkowych i skamieniałych gąbek. Zapewnia sorpcję fosforanów do poziomu niższego niż 0,035 mg na litr wody. Dzięki swojej porowatości wynoszącej ok. 38% stanowi doskonałe podłoże dla bakterii i biofilmu. W zależności od warunków, może pochłonąć do 20 gram fosforu w przeliczeniu na 1 kg mieszanki. Stosowany jest jako tanie i bezpieczne złoże filtracyjne w komorach filtracyjnych zbiorników wodnych, a także jako podłoże mineralne w strefie regeneracyjnej i roślinnej.  Sprawdza się jako substrat do filtrów bagiennych, a także hydrobotanicznych i trzcinowych oczyszczalni ścieków.

BioPorif:

 

  1. Naturalny i czysto mineralny adsorbent fosforanów o frakcji 2-16 mm;
  2. Do stosowania w każdym rodzaju zbiornika wodnego;
  3. Doskonałe medium filtracyjne do zbiorników retencyjnych, oczek wodnych i stawów kąpielowych;
  4. Idealne podłoże dla bakterii , porowatość całkowita 38%, porowatość otwarta 23%;
  5. Ograniczenie i hamowanie rozwoju glonów wszelkiego rodzaju;
  6. Sorpcja fosforu dochodząca do 20 g na 1 kg mieszanki;
  7. Pakowany w wiadrze 25 L lub luzem w big bagi po 1 m3;
  8. Posiada atest PZH i świadectwo z higieny radiacyjnej.

Sposób aplikacji: sprawdzić parametry wody, wypłukać pod bieżącą wodą i rozsypać w oczku wodnym lub stawie kąpielowym. Opakowanie 25 litrów starcza na 5 m3 wody. W większych zbiornikach 1 m3 mieszanki stosujemy do 50 m3 wody. Może lekko barwić wodę i powodować powstawanie osadów utrzymujących się przez kilka dni.

Warto wiedzieć

BioPorif ogranicza rozwój jednokomórkowych zielenic i glonów nitkowatych.

W skład Bioporifu wchodzą wyselekcjonowane i porowate skały wapienne, wapienno krzemionkowe i skamieniałe gąbki.

Fosfor to decydujący składnik dla rozwoju glonów nitkowatych: 0,1 mg fosforu = 0,306 mg jonów fosforanowych. Wartość graniczna, powyżej której następuje szybki rozwój glonów wynosi 0,035 mg/l fosforanów.

Bioporif redukuje zawartość fosforanów w wodzie poniżej decydującego dla rozwoju glonów poziomu 0,035 mg/l.

Produkt jest całkowicie bezpieczny dla flory i fauny w zbiornikach wodnych. BioPorif posiada atest PZH i świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

Zamów