EcoGerm Lakes

 

Mikrobiologiczny preparat EcoGerm Lakes to rewolucyjne i całkowicie bezpieczne rozwiązanie w walce z zanieczyszczeniami wód. Stosowany jest do rekultywacji, bioremediacji i likwidacji zamulenia sztucznych i naturalnych zbiorników wodnych takich jak: stawy kąpielowe i naturalne jeziora. Charakteryzuje się unikalnym składem bakteryjnym (wyselekcjonowane szczepy bakterii tlenowych, beztlenowych i fakultatywnych, a także bakterii psychrofilowych i psychrotrofowych o zróżnicowanym sposobie działania), wyjątkowo wysokim stężeniem mikroorganizmów w jednym gramie i dużą zdolnością usuwania związków fosforu. Dzięki temu działa szybko i efektywnie, przywracając naturalną równowagę biologiczną. Oczyszcza i uzdatnia wodę w naturalny sposób, bezpieczny dla ludzi, zwierząt i życia biologicznego. Podczas jego stosowania można eksploatować akwen wodny rybacko, rekreacyjnie i sportowo.

Preparat EcoGerm Lakes:

  1. W 100 procentach ekologiczny, całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska;
  2. Wyjątkowo skuteczny w mineralizacji osadów dennych i redukowaniu ilości mułu;
  3. Bardzo skuteczny w redukcji ilości związków biogennych w wodzie (związków azotu i fosforu);
  4. Szybko ogranicza rozwój glonów nitkowatych, zielenic oraz sinic;
  5. Likwiduje nieprzyjemne zapachy i powoduje wzrost przejrzystości wody;
  6. Pozytywnie wpływa na zdrowie ryb i zwiększa populację zooplanktonu;
  7. Zawiera naturalne szczepy niepatogennych bakterii w bardzo dużym stężeniu;
  8. Zawiera bakterie szybko rozkładające mocznik;
  9. Poza pracą efektywnych mikroorganizmów skutecznie i trwale wiąże związki fosforu.

Sposób aplikacji: proszek rozsypujemy po powierzchni wody. 1 kg preparatu starcza na 100 000 litrów wody. Środek może zostać użyty jeśli temperatura wody w zbiorniku przekracza 8°C. Może lekko barwić wodę i spowodować powstanie osadów utrzymujących się przez kilka dni.
Jak i kiedy stosować ten produkt? – kalendarz z terminami aplikacji

Warto wiedzieć

Preparaty EcoGerm Lakes są obecnie najbardziej wydajnymi preparatami bakteryjnymi używanymi do bioremediacji i rekultywacji zbiorników wodnych. Działają wielotorowo i długofalowo.

Skutecznie przeciwdziałają eutrofizacji, czyli procesowi zwiększania się żyzności zbiorników wodnych poprzez gromadzenie w ich wodach różnorodnych związków fosforu i azotu, a w konsekwencji znacznych ilości materii organicznej.

Jeden kilogram czystego fosforu, przy wystarczającej ilości związków azotu, może przyczynić się do wytworzenia aż 500 kg biomasy fitoplanktonu.

Unikatową cechą metod bioremediacji z użyciem preparatów EcoGerm jest ich absolutne bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego, nieinwazyjność wobec struktury i funkcji organizmów wodnych oraz szybkość działania.

Skutkami bioremediacji mikrobiologicznej EcoGerm jest też poprawa jakości chemicznej i biologicznej wody, zmniejszenie miąższości organicznych osadów dennych i wzrost stopnia ich zmineralizowania.

Zamów