Wykonujemy precyzyjne badania wody do określania stężenia substancji w wodzie w sztucznych i naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak.: jeziora, stawy kąpielowe, oczka wodne, zbiorniki retencyjne, a także przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wyniki badań mikrobiologicznych pozwalają stwierdzić obecność bakterii lub innych organizmów chorobotwórczych wpływających na niewłaściwy stan sanitarny wody i jej skażenie. Zapewniamy specjalistyczną analizę wyników oraz porównanie ich z obowiązującymi normami. Ponadto na podstawie badań doradzamy, jaki typ zbiornika wodnego można wybudować w danym miejscu, a w przypadku analizy wody w obiektach już istniejących – możemy opracować i zrealizować plan „naprawczy”, gdy jakość wody jest niezadowalająca.

 

W razie potrzeby nasze podstawowe zestawy badań wody rozszerzamy o dodatkową i głębszą analizę jej parametrów. Oferujemy również badanie mułu i gleby pobranych z dna zbiornika oraz skał i minerałów w celu określenia w nich zawartości fosforu.

Nasza oferta

 • wykonujemy analizy i badania parametrów wody do określania stężenia substancji w wodzie stawowej;
 • określamy współczynnik Ellenberga dla roślin wodnych i formułę Redfielda;
 • wskazujemy potencjalne zagrożenia występowania glonów i sinic w danym zbiorniku;
 • opracowujemy dokładne programy pielęgnacyjne zbiorników wodnych i skuteczne programy walki z glonami;
 • wykonujemy badania skał i minerałów używanych w strefach filtracyjnych w stawach kąpielowych;
 • za pomocą specjalistycznego oprogramowania wykonujemy analizy przydatności wody do zasilenia wodą stawu;
 • pomagamy określić i wyregulować optymalne parametry wody dla wszelkiego typu zbiorników wodnych;
 • dobieramy skuteczne i bezpieczne produkty i preparaty do pielęgnacji wody w oczkach wodnych i stawach kąpielowych;
 • produkujemy i dostarczamy urządzenia pomagające zachować pożądane parametry wody w zbiorniku wodnym;
 • oferujemy dobór składu chemicznego filtrów mineralno-roślinnych oraz dobór odpowiednich roślin wodnych;

Jak często badać wodę?

Wodę powinniśmy badać okresowo 3 razy do roku, gdyż jej jakość może ulec zmianie. Kontrolna analiza wody przeprowadzana minimum trzy razy do roku pozwala utrzymać jakość wody na wysokim poziomie, szczególnie w stawach kąpielowych i basenach ekologicznych; takie działanie pozwala w porę zareagować w przypadku pojawiających się problemów (niekontrolowany rozrost glonów i sinic, kwitnienie wody, śnięcie ryb, itp.). Badanie wody powinno się przeprowadzać zawsze przed pierwszym napełnieniem sztucznie zbudowanego zbiornika wodą oraz wiosną i jesienią w każdym innym przypadku. Wodę do badania należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 24 godzin od pobrania próbki, zgodnie z naszymi zaleceniami.

Co badamy i w jakim celu?

Wykonujemy badania wody wodociągowej lub studziennej przed budową zbiornika wodnego w celu określenia jej parametrów, dobrania roślin wodnych i właściwych związków chemicznych do systemów filtracyjnych. Przy już istniejących zbiornikach wykonujemy badania kontrolne wody w oczkach wodnych, stawach KOI, stawach retencyjnych lub stawach kąpielowych w celu utrzymania jej odpowiedniej jakości. Nasze badanie jest badaniem specjalistycznym. Zawartość nutrientów i ich wzajemnego stosunku do siebie (stosunek Redfielda) pozwala dobrać najlepszy w danym przypadku skład złoża mineralnego i właściwy system filtracyjny. Rośliny do zbiorników wodnych są wybierane w oparciu o współczynniki Ellenberga. Chodzi przede wszystkim o współczynnik P, który dotyczy zawartości nutrientów oraz o współczynnik R, na który ma wpływ zarówno twardość KH jak i pH. Wyniki parametrów wody są następnie analizowane przez specjalny program komputerowy.

Zakres badań:

 • Zawartość tlenu
 • Nasycenie tlenem
 • Stężenie CO2
 • Przewodność
 • Odczyn pH
 • Potencjał Redox
 • Mętność
 • Wapń Ca
 • Potas K
 • Twardość całkowita °dH
 • Twardość węglanowa °dH
 • Jon amonowy NH4+
 • Azotany NO3
 • Azotyny NO2
 • Żelazo Fe
 • Fosfor rozpuszczony P
 • Fosfor całkowity P
 • Chlor Cl
 • Chlorki Cl-
 • Krzemionka SiO2
 • Miedź Cu
 • Mangan Mn
 • Magnez Mg
 • Substancje rozpuszczone
 • Pojemność kwasowa
 • Siarczany SO2-4
 • Współczynnik Ellenberga
 • Formuła Redfilelda

Cena badań:
– Kompleksowe badanie wody przed budową zbiornika wodnego: 880 zł netto,
– Badanie wody z istniejącego zbiornika wodnego: 980 zł netto,
– Wydzielanie fosforu z skał/minerałów mających styczność z wodą: 760 zł netto,
– Pochłanianie fosforu przez skały/minerały mające styczność z wodą: 1280 zł netto,
– Badanie kontrolne wody w zbiorniku: 650 zł netto,
– Badanie gatunków glonów: 240 zł netto,
– Badanie bakterii w wodzie: 170 zł netto,
– Badanie osadu dennego: 920 zł netto,
– Badanie substratu na złożu kolumnowym (modelowym): 1220 zł netto,
– Badanie substratu: 1720 zł netto,
– Docelowe parametry wody: 330 zł netto,
– Dobór roślin na podstawie wyników badań wody: 290 zł netto

Pobieranie i wysyłka wody

Pobranie wody do badań

 

Próbki prosimy dostarczać od poniedziałku do środy włącznie.

 

Pobieranie wody do badań z wodociągu lub studni głębinowej:

 

  1. Próbki wody pobieramy do butelki o pojemności 1,5 litra po wodzie niegazowanej niesmakowej
  2. Wylot kurka wodociągowego lub kranu od pompy należny dokładnie umyć a następnie wytrzeć do sucha czystą ściereczką
  3. Zapalonym tamponem z waty umoczonej w alkoholu etylowym opalić wylot kurka lub kranu
  4. Otworzyć kran i spuszczać wodę silnym nie rozpryskującym się strumieniem przez 10 minut
  5. Napełnić przygotowaną butelkę wodą i zamknąć ją korkiem
  6. Na butelce należy umieścić opis podający datę, godzinę i miejsce poboru próby.

 

Pobieranie wody do badań z wód płynących lub ze zbiorników wodnych:

 

 1. Próbki wody pobieramy do butelki o pojemności 1,5 litra po wodzie niegazowanej
 2. Próbki wód płynących (rzeka, strumień) pobiera się z nurtu na głębokości 20 – 50 cm poniżej zwierciadła wody.
 3. Próbki wód stojących pobiera się w najgłębszym miejscu czaszy zbiornika z głębokości 20 – 50 cm poniżej zwierciadła wody
 4. Napełnioną butelkę wyjąć i zamknąć korkiem
 5. Na butelce należy umieścić opis podający datę, godzinę i miejsce poboru próby

 

Wysyłka wody do badań:

Próbki wody w butelkach o pojemności 1,5 litra wysyłamy zapakowane w karton. Woda powinna do nas dotrzeć najpóźniej w 48 godzin od daty pobrania próbki. Nie wysyłaj wody w czwartki i piątki, przesyłki nie nadawaj zwykłą pocztą.

 1. Skontaktuj się z nami za pomocą maila lub telefonu celem złożenia zamówienia
 2. W mailu podaj dane do faktury
 3. Pobierz próbkę wody zgodnie z powyższą instrukcją
 4. Wytrzyj butelkę do sucha
 5. Umieść etykietę na butelce. Na etykiecie powinna znajdować się: data, godzina i miejscu poboru wody
 6. Zapakuj wodę w karton o wymiarach 10 cm x 10 cm x 35 cm
 7. Zamów kuriera w umówionym wspólnie terminie najpóźniej do środy
 8. Czekaj na opłacone wyniki badań wody i wytyczne pielęgnacyjne

Normy parametrów wody dla stawów kąpielowych

Formularz – zlecenie wykonania badania

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.