Jedną z najczęstszych przyczyn, które powodują zanieczyszczenie jezior i ich eutrofizację jest nadmierna ilość substancji biogennych lub związków toksycznych. W efekcie woda staje się mętna, o nieprzyjemnym zapachu, zwiększa się zamulenie oraz ilość osadów dennych przy jednoczesnym zubożeniu wody w tlen, co często prowadzi do śnięcia ryb, a także całkowitego wyłączenia jeziora z użytkowania (turystyka, rekreacja, wędkarstwo). Silnie zdegradowane jeziora nie są w stanie samodzielnie się oczyścić, nawet po odcięciu dopływu zanieczyszczeń. Tego typu zamknięte akweny wymagają znacznie poważniejszych działań „leczniczych”, aby ekosystem wodny powrócił do swojej naturalnej sprawności. Rekultywacja jezior ma na celu usunięcie niekorzystnych zjawisk i poprawę jakości wód, by w konsekwencji doprowadzić jezioro do stanu sprzed zanieczyszczenia.

Rekultywacja jezior, naturalnych stawów, zbiorników retencyjnych i kanałów wodnych

Zajmujemy się rekultywacją jezior i innych obiektów, każdorazowo dostosowując wybraną metodę działania do indywidualnych cech zbiornika wodnego, stopnia jego degradacji, a także dostępnych środków i możliwości terenu. Najczęściej prowadzone działania rekultywacyjne koncentrują się na wyeliminowaniu z wody fosforu (inaktywacja związków biogennych) – głównego czynnika odpowiedzialnego za eutrofizację jezior. W tym celu stosujemy m.in.:

 

  • chemiczne strącanie fosforu z toni wodnej przy pomocy najskuteczniejszych i bezpiecznych dla środowiska preparatów i koagulantów;
  • napowietrzanie bogatych w fosfor i ubogich w tlen wód przydennych przy pomocy specjalnie dobranych aeratorów;
  • chemiczne blokowanie fosforu bezpośrednio w osadach dennych jeziora podczas sztucznie wywołanego, kontrolowanego wzburzenia osadów;
  • aplikowanie bezpiecznych preparatów mikrobiologicznych typu EcoGerm Lakes do uzdatniania wody i likwidacji mułu;
  • sadzenie makrofitów i makroglonów w wybranych partiach zbiornika wodnego;
  • biomanipulację i regulację obsady gatunkowej ryb;
  • bagrowanie, czyli usuwanie określonej i wydzielonej warstwy osadów dennych, które stanowią główny magazyn fosforu;
  • adsorpcję związków fosforu za pomocą mineralnych złóż filtracyjnych typu BioChalix;
  • instalację pływających wysp roślinnych typu Hydro Island.

 

Czytaj więcej na temat rekultywacji jezior za pomocą preparatów mikrobiologicznych: Bioremediacja jezior

Rekultywacja jezior i stawów – warto wiedzieć, że:

do rekultywacji zbiorników wodnych używamy wydajnych i unikalnych na skalę światową preparatów bakteryjnych, których jesteśmy producentem;
w procesie rekultywacji jezior stosujemy możliwie najefektywniejsze i najbardziej opłacalne metody;
nasze metody w stosunkowo krótkim czasie umożliwiają osiągnięcie zamierzonego celu;
w przypadku niewielkiej eutrofizacji jezior możliwie jest zastosowanie środków doraźnych, bez konieczności przeprowadzania pełnego procesu rekultywacji.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące oferty rekultywacji jezior. Zapraszamy do kontaktu.