Bioremediacja wód, bioremediacja jezior i zbiorników wodnych

 

Zanieczyszczenia akwenów i zbiorników wodnych w dobie intensywnego rozwoju przemysłu coraz częściej stają się faktem. Zbiorniki przemysłowe ulegają degradacji i wymagają okresowego wydobywania i oczyszczania sedymentu. Natomiast w przypadku naturalnych zbiorników wodnych najczęstszą przyczyną pogorszenia się parametrów fizyko-chemicznych i higieniczno-sanitarnych wody jest nadmiar związków biogennych, które doprowadzają do eutrofizacji i dalej do masowego rozwoju glonów. Glony obumierając, przyczyniają się z kolei do wtórnego zanieczyszczenia wód. Koło się zamyka, a funkcja naturalnych czy sztucznych zbiorników wodnych zostaje skutecznie upośledzona poprzez zakłócenie równowagi biologicznej.

Zajmujemy się oczyszczaniem i bioremediacją wód jezior i stawów

Specjalizujemy się w oczyszczaniu wód jezior, redukcji poziomu związków fosforu i utylizacji osadów dennych. Zajmujemy się remediacją zbiorników przemysłowych i bioremediacją naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych, m.in takich jak: jeziora, stawy ozdobne i kąpielowe czy oczka wodne, przywracając w nich równowagę biologiczną. W tym celu wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania bazujące na preparatach bakteryjnych, które aktywują procesy biodegradacji mikrobiologicznej i uruchamiają proces biologicznego samooczyszczania się wody. Substancje niebezpieczne rozkładane są przez mikroorganizmy do mniej toksycznych lub całkowicie nietoksycznych. W efekcie stan zbiorników wodnych ulega znacznej poprawie, a patogenna dla ludzi i organizmów wodnych mikroflora jest sukcesywnie usuwana. Woda staje się bardziej przejrzysta, ilość osadów dennych oraz zamulenie zostają zmniejszone, stabilizuje się właściwy poziom rozpuszczonego w wodzie tlenu, co korzystnie wpływa na organizmy wodne.

 

Jesteśmy producentem najsilniejszego i wysoce skoncentrowanego bioprepartu EcoGerm Lakes o najwyższych na świecie parametrach skuteczności.

 

Dlaczego bioremediacja mikrobiologiczna jest zalecaną metodą oczyszczania jezior?

Porównanie podstawowych metod rekultywacji jezior z metodą mikrobiologiczną – przeczytaj: Bioremediacja EcoGerm

Remediacja i bioremediacja – warto wiedzieć, że:

właściwe działania i wybór metod remediacji czy bioremediacji zawsze poprzedzamy odpowiednią analizą fizyko-chemiczną stanu wody, która pozwala określić poziom i jakość zanieczyszczenia;
do bioremediacji zbiorników wodnych używamy unikalnych na skalę światową preparatów bakteryjnych, których jesteśmy producentem; należą do nich: EcoGerm Starter, EcoGerm Lakes oraz EcoGerm Ponds;
stosowane przez nas preparaty do bioremediacji zbiorników wodnych są całkowicie bezpieczne dla człowieka, fauny wodnej i środowiska (w trakcie stosowania preparatu można eksploatować akwen rybacko, rekreacyjnie czy sportowo).

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące remediacji i bioremediacji zbiorników wodnych. Zapraszamy do kontaktu.