Całoroczny program pielęgnacyjny dla zbiorników wodnych

Środki mineralne i preparaty ekologiczne

 

START

Zakładanie zbiornika wodnego, wymiana lub dolewanie wody

 

Start zbiornika wodnego to bardzo ważny moment, który ma olbrzymi wpływ na późniejsze jego funkcjonowanie. Na co warto zwrócić uwagę przy uruchamianiu nowo powstałych stawów, oczek wodnych i innych zbiorników? O czym trzeba pamiętać przy każdorazowej wymianie wody?

 

 • Strefy regeneracyjne z roślinami – właśnie tutaj znajdują się filtry mineralne i biologiczne, które odpowiadają za jakość wody; do stref regeneracyjnych polecamy naturalne, wydajne złoża filtracyjne i minerały typu BioKalonit , BioPorifBioZeolit
 • Równowaga biologiczna – ma wpływ na cały ekosystem wodny i zdolność wody do samooczyszczania się, równowaga może zostać łatwo zachwiana (wymiana wody, stabilizacja nowego zbiornika wodnego), dlatego dobrze jest zasiedlić staw mikroorganizmami w postaci naturalnego preparatu EcoGerm Ponds, które pomogą utrzymać zrównoważony ekosystem wodny;
 • Wymiana wody – uzupełnianie stawu wodą wodociągową, deszczową lub ze studni może mieć negatywne skutki dla życia biologicznego (zawartość chloru, metali ciężkich, itp.), dlatego powinno się uzdatnić ją naturalnym preparatem PondStarter;
 • Uruchamianie filtracji – przy pierwszym uruchomieniu filtra i po każdym jego czyszczeniu należy zastosować środek o wysokim stężeniu mikroorganizmów, jak EcoGerm Starter, który natychmiast zaktywizuje filtr biologiczny, polecany również do stosowania po wymianie wody w zbiorniku wodnym;
 • Poziom fosforanów – zbyt wysoki poziom związków fosforu w wodzie stawowej jest jednym z istotnych powodów inwazji glonów i sinic, produkty PhosBinder i BioChalix mogą temu skutecznie zapobiec;
 • Parametry wody – ustabilizowanie parametrów wody nowo powstałego zbiornika, a także już funkcjonującego to jedno z podstawowych zadań; najważniejsze parametry to twardość węglanowa i zależny od niej odczyn pH, do stabilizacji parametrów wody polecamy preparat PondStabil.

Pamiętaj, aby regularnie kontrolować parametry wody. Pomiar powinien odbywać się zawsze o tej samej porze dnia (odczyn pH należy mierzyć wieczorem, ponieważ w ciągu dnia jest wyższy).

 

WIOSNA

Rozruch zbiornika wodnego i oczyszczanie wody

 

Początek marca: oczyszczanie wody w zbiorniku wodnym

 

Wiosna to właściwy moment, aby „obudzić” staw po zimowej przerwie i przygotować go do pełni sezonu. O jakich krokach nie możesz zapomnieć?

 

 • Redukcja fosforanów, jonów amonowych, azotanów i azotynów– tego typu związki dostają się do wody z gromadzących się odchodów ryb, szczątków gnijących roślin wodnych, a także liści, które wpadły jesienią do stawu. Niechciane związki mogą przedostawać się do zbiornika wraz z wodami powierzchniowymi np. podczas gwałtownych burz. Ich poziom wzrasta również podczas niedostatecznego rozkładu mikrobiologicznego osadów dennych. Amoniak poważnie uszkadza błony śluzowe oraz delikatną strukturę skrzeli ryb i możne doprowadzić do ich śmierci. Azotany i fosforany są podstawową substancją odżywczą glonów i powodują ich silny rozwój. Regularne redukowanie powyższych związków za pomocą produktów z punktu pierwszego START pozwoli utrzymać czysty i bezpieczny zbiornik wodny.
 • Usunięcie nadmiaru mułu i osadów dennych – po zimie ilość mułu i osadów w stawie wzrośnie, łatwo zredukujesz ich poziom, używając naturalnego preparatu bakteryjnego EcoGerm Ponds;
 • Zaszczepienie aktywnych kultur bakterii – aby filtr biologiczny zaczął działać wiosną pełną mocą, należy zadbać o dostarczenie mu pożytecznych mikroorganizmów w postaci preparatu EcoGerm Starter, który pomoże też usunąć szkodliwe związki azotu;
 • Utrzymanie właściwego poziomu twardości węglanowej – ma ona olbrzymi wpływ na stabilizację pozostałych parametrów wody w zbiorniku wodnym i powinna  być stale  utrzymywana na poziomie powyżej  5,5° dH, pomoże w tym preparat PondStabil.

 

Połowa marca – koniec października: pielęgnacja zbiornika wodnego

 

Aby biologiczny system oczyszczania działał właściwie i w pełni swoich możliwości, trzeba wprowadzić do niego odpowiednią ilość wyselekcjonowanych szczepów bakterii. Do tego celu polecamy preparat EcoGerm Ponds, który może być stosowany w zbiornikach wodnych (również nieposiadających systemu filtracyjnego) przez cały rok. Zawarte w nim mikroorganizmy nie tylko przyspieszają rozkład organicznych substancji zanieczyszczających wodę, a w przypadku EcoGerm Lakes również rozkładają mocznik. EcoGerm Ponds doskonale sprawdza się w zbiornikach wodnych z filtrami wewnętrznymi i zewnętrznymi. W przypadku braku systemu filtracyjnego, polecamy dodatkowo zaktywizować biologiczne mechanizmy oczyszczania wody preparatem EcoGerm Starter.

 

Kwiecień – połowa maja: zapobieganie powstawaniu glonów oraz ich zwalczanie

 

To czas, w którym może nastąpić silna inwazja sinic i glonów w zbiorniku wodnym. Sinice nie tylko znacznie obniżają walory wizualne stawów czy ozdobnych oczek wodnych, ale często wydzielają substancje trujące. Toksyny metaboliczne sinic mogą prowadzić u człowieka do alergii, astmy, egzemy, a nawet  uszkadzać nerwy. Dlatego tak ważne jest, aby systematycznie zapobiegać nadmiernemu rozrostowi glonów i sinic, a kiedy już to nastąpi – skutecznie je likwidować. W tym celu polecamy trzy produkty: AlgoStopper, PhosSorb i PhosBinder.

 

PEŁNIA SEZONU

Zbiornik wodny w sezonie letnim

 

Pełnia sezonu oznacza, że musisz zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa ważne aspekty:

 

 • właściwe parametry wody – twardość węglanowa (KH) nie powinna nigdy spaść poniżej 5,5° dH, a wartość pH powinna oscylować w granicach 7,5-8,5; w przypadku niskiego poziomu KH i wahań wartości pH stosuj preparat PondStabil, który zapewni odpowiednie warunki do rozwoju fauny flory w stawie;
 • zapobieganie masowemu rozwojowi glonów (zakwit glonów) – do walki z glonami polecamy preparaty AlgoLess i AlgoSplit¹, a przy natężonym zakwicie glonów lub bezpośrednio po zastosowaniu AlgoSplit¹,  zastosuj PhosSorb, który skutecznie pozbawi glony ich głównej pożywki, czyli fosforanów.

 

Lipiec i sierpień: poprawienie klarowności mętnej wody

 

W szczycie sezonu woda w stawach staje się mętna. Powodów  jest kilka: wysoka temperatura, zmienna pogoda (np. obfite opady deszczu), mała ilość tlenu w wodzie, przedostawanie się do zbiornika wodnego nawozu z trawnika, przekarmianie ryb, itp. Jeżeli chcesz poprawić klarowność wody,  zalecamy stosować preparat PondClarin, który szybko likwiduje zmętnienie, przywracając wodzie przejrzystość.

 

PO SEZONIE

Zabezpieczanie zbiornika wodnego na zimę

 

Od połowy września: ograniczanie ilości mułu i osadów dennych

 

Jeżeli nie chcesz dopuścić do nadmiernego wzrostu poziomu fosforanów i zamulenia zbiornika wodnego w okresie zimowym, stosuj trzy produkty działające długofalowo: EcoGerm WinterEcoGerm Ponds i PhosBinder, które wyraźnie zredukują ilość fosforu, nadmiar mułu organicznego i osadów dennych.

 

Od listopada: zapobieganie rozwojowi glonów w okresie zimowym

 

Do działań prewencyjnych, przeciwdziałających rozwojowi glonów zimą polecamy wcześniej opisanej już preparaty: EcoGerm WinterAlgoSplit¹ oraz saszetki filtracyjne PhosBinder.

 

¹ Podczas aplikacji produktu stosuj rękawice ochronne i zachowaj ogólne środki bezpieczeństwa, nie dopuszczaj do kontaktu preparatu ze skórą i oczami (może działać drażniąco)

 

Opisy preparatów pielęgnacyjnych

BioKalonit – najbardziej wydajna i uniwersalna mieszanka skał i minerałów filtracyjnych przeznaczona do oczyszczania wody. Usuwa zanieczyszczenia i cząsteczki koloidalne. Dzięki dużej porowatości stanowi bardzo dobre podłoże do rozwoju mikroorganizmów. Posiada szczególne właściwości buforowe, które pozwalają utrzymać pH wody na stałym poziomie w cyklach dobowych.

 

BioZeolit – najczystsze złoże zeolitowe do stawów kąpielowych, oczek wodnych, ekobasenów i innych zbiorników wodnych. Skutecznie absorbuje z wody związki azotu i amoniaku. Pochłania metale ciężkie i pierwiastki radioaktywne. Działa do 8 tygodni, w zależności od obciążenia wody biogenami.

 

EcoGerm Ponds – stwarza optymalne warunki do rozwoju fauny i flory. Skutecznie i długotrwale redukuje osady organiczne, pochłania szkodliwe związki azotu i fosforu, zapobiegając rozwojowi glonów i sinic. Zwiększa przejrzystość wody. Pozytywnie wpływa na zdrowie ryb oraz rozwój organizmów wodnych takich jak dafnie, będących wskaźnikiem czystości wód.

 

PondStarter – skutecznie uzdatnia wodę wodociągową, deszczową i studzienną, dostosowując ją do potrzeb biotopu. Efektywnie usuwa chlor i metale ciężkie. Ekologiczny i naturalny skład preparatu sprawia, że jest on w pełni bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin wodnych.

 

EcoGerm Starter – naturalny preparat bakteryjny o bardzo dużym stężeniu mikroorganizmów (miliard mikroorganizmów / 1 g preparatu). Błyskawicznie aktywuje biologiczne mechanizmy oczyszczania w filtrze. Szczególnie polecany do zastosowania przy pierwszym uruchomieniu filtrów, na początku każdego sezonu i przy wymianie wody.

 

BioChalix – naturalny i całkowicie bezpieczny absorbent fosforanów, który stabilizuje twardość wody.  Stosowany przede wszystkim jako absorbent fosforu do poziomu niższego niż 0,030 mg/l. Dzięki swojej porowatości sięgającej 37%, stanowi doskonałe podłoże dla bakterii rozkładających zanieczyszczenia organiczne.

 

PondStabil naturalny preparat, który skutecznie i szybko poprawia jakość wody. Zwiększa twardość węglanową i szybko stabilizuje wartość pH wody, zapewniając idealne warunki do rozwoju roślin i ryb. Podtrzymuje prawidłowe parametry chemiczne wody, dzięki czemu pożyteczne mikroorganizmy mogą aktywnie działać.

 

AlgoStopper – ekologiczny i naturalny preparat, idealnie sprawdzający się w walce z glonami, zielenicami (zielona woda), glonami nitkowatymi oraz niebezpiecznymi sinicami. Swoją skuteczność opiera na działaniu związków humusowych oraz ekstraktów ze słomy jęczmiennej. Poprawia klarowność wody.

 

PhosSorb – najsilniejszy na świecie środek wiążący fosforany o wyjątkowej skuteczności. Zmniejsza zawartość fosforanów do poziomu niższego niż 0,030 mg/l, przez co znacznie ogranicza wzrost glonów (fosforany to główny składnik odżywczy glonów). W celu uzyskania długotrwałego efektu zaleca się stosowanie PhosSorb co 6 tygodni i po każdorazowym usunięciu glonów ze stawu.

 

PhosBinder – kontroluje zawartość fosforanów w wodzie, zmniejszając ich ilość do wartości poniżej 0,030mg/l, tym samym pozbawiając glony ich głównego źródła pożywienia. Doskonale eliminuje z wody metale ciężkie, takie jak: miedź, ołów i cynk. W niewielkim stopniu podnosi pH wody. Zalecany do regularnego stosowania w zbiornikach wodnych.

 

AlgoSplit – skutecznie usuwa glony nitkowate oraz wspiera rozkład osadów i mułu w zbiornikach wodnych. Poprzez natychmiastowe uwolnienie tlenu niszczy strukturę komórkową glonów nitkowatych,  likwidując najbardziej uciążliwe ich odmiany.

 

PondClarin – naturalny preparat na bazie związków humusowych i ekstraktów z kory dębu. Klaruje i oczyszcza mętną i zazielenioną wodę w zbiornikach wodnych, oczkach wodnych i stawach kąpielowych. Sprawia, że unoszące się w toni wodnej drobne zawiesiny oraz glony łączą się w opadające na dno zbiornika kłęby, które łatwe są do usunięcia mechanicznego. Pozostawia wodę czystą i przejrzystą.